Taisyklės
Naršydami šioje svetainėje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų apsipirkimą. Sužinokite daugiau
Gerai

Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Taisyklės – šios Tinklapio naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės.

1.2. Bendrovė – MP „Pavojingos idėjos“, juridinio asmens kodas 304496867, PVM mokėtojo kodas LT100011914717, registruotos buveinės adresas Vilniaus g. 9-1, LT-01102 Vilnius.

1.3. Tinklapis – tinklapis, esantis adresu www.lietuviskapreke.lt, kuriame yra parduodamos Pardavėjų prekės ir kurį administruoja Bendrovė.

1.4. Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekės parduodamos Tinklapyje vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo rekvizitai nurodomi Prekių užsakyme.

1.5. Pirkėjas – bet kuris juridinis arba fizinis (pilnametystės sulaukęs arba tėvų/rūpintojų sutikimą turintis) asmuo, kuris įsigyja prekių Tinklapyje arba naudojasi kitomis Tinklapyje teikiamomis paslaugomis.

1.6. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.7. Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo iš Pardavėjo įsigyjamos Prekės.

1.8. Prekės – Pirkėjo ir Pardavėjo įsigyjamos prekės ar paslaugos.

1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento.

1.10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 1 punkte.

1.11. Paskyra – Pirkėjo Tinklapyje šių Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

1.12. Privatumo politika – Bendrovės patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Tinklapiu. Ši privatumo politika neapima Asmens duomenų tvarkymo, kai tokius duomenis pagal savo nustatytas taisykles tvarko Pardavėjas. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju Pirkėjas turėtų susipažinti su Pardavėjo taikoma Asmens duomenų tvarkymo politika.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios prekių Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, atsiėmimo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje lietuviskapreke.lt susijusios nuostatos. 

2.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

2.3. Bendrovė turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Bendrovės patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys perduodami ir Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka Prekes ir tokie Asmens duomenys yra tvarkomi Pardavėjo, nurodyto užsakyme, nustatyta tvarka, taip pat laikantis tarp Bendrovės ir Pardavėjo sutartimi prisiimtų saugumo įsipareigojimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.

3. Prekių užsakymas

3.1. Pirkėjas prekes ar paslaugas Tinklapyje užsisakyti gali su registracija ir be registracijos.

3.2. Už užsisakytas Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste arba banko kortele.

3.3. Kai pirkėjas atlieka paskutinį užsakymo pateikimo žingsnį (atlieka mokėjimą už Prekes), laikoma, kad tarp Šalių atsirado pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkėjas apie užsakymo priėmimą informuojamas elektroniniu paštu.

3.4. Pirkėjo užsakymas saugomas Tinklapyje ir pas Pardavą jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

3.5. Patvirtindamas Taisykles Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentas (PVM sąskaita-faktūra) jam gali būti pateikiamas kartu su prekėmis fiziniu būdu arba elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. Šiame dokumente nurodomi Pardavėjo rekvizitai, užsakytos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, mokesčiai, galutinė kaina ir kiti duomenys.

3.6. Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitos-faktūros taip pat gali būti talpinamos Pirkėjo turimoje Paskyroje.

3.7. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų atitinkamo Pardavėjo prekių bendra kainų suma nesiekia 14,99 Eur (įskaitant PVM), gali būti taikomas 2,99 Eur (įskaitant PVM) administravimo mokestis. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šio mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir administravimo mokestis, jei Pirkėjas jį buvo sumokėjęs.

3.8. Pirkėjui išsirinkus kelių skirtingų Pardavėjų prekes, Pirkėjo prekių krepšelis gali būti išskaidomas į atskirus prekių krepšelius pagal kiekvieną Pardavėją ir pagal tokius krepšelius formuojant atskirus užsakymus.

3.9. Pardavėjas gali pasirinkti jo užsakymams galiojančius pristatymo būdus. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių būtų. Jų sąlygos ir kainos aprašytos puslapyje https://www.lietuviskapreke.lt/pristatymas.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę šių Taisyklių nustatyta tvarka atsisakyti užsakymo.

4.2. Pirkėjas turi teisę šių Taisyklių nustatyta tvarka atsisakyti Sutarties.

4.3. Pirkėjas turi teisę šių Taisyklių nustatyta tvarka pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes.

4.4. Pirkėjas privalo priimti Prekes ir už jas visiškai atsiskaityti.

4.5. Pirkėjas privalo pasikeitus užsakymo formoje pateiktiems duomenims, nedelsiant susisiekti su Pardavėju ir apie tai pranešti.

4.6. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių ir kitų Bendrovės viešai nurodytų salygų.

4.7. Pirkėjas privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Bendrovės ir Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Bendrovė ir Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir jo Asmens duomenis tvarkyti šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka. 

5.2. Bendrovė ir Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per dvi darbo dienas.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja Tinklapyje aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja šių Taisyklių numatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas prekes ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jeigu joms nėra taikomos grąžinimo sąlygų išimtys.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jam keliamas pareigas.

6. Grąžinimas ir pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas

6.1. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo prekių pristatymo dienos.

6.2. Tam tikroms prekėms (pavyzdžiui, kokybiškos kosmetikos prekės) gali būti taikomos grąžinimo sąlygų išimtys, kurias Pardavėjas turi nurodyti prekių aprašyme. Tokioms prekėms pretenzijos dėl grąžinimo priimamos tais atvejais, kai gautos prekės neatitinka užsakymo turinio.

6.3. Pirkėjas per 14 dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties. Apie tai Pirkėjas turi pranešti užpildydamas internetinę formą, kurią gali rasti puslapyje https://www.lietuviskapreke.lt/grazinimo-forma. Šioje formoje pirkėjas nurodo užsakymo numerį ir priežastį, dėl kurios atsisako pirkimo-pardavimo sutarties. Pardavėjas, gavęs užklausą dėl prekių grąžinimo, susisiekia su Pirkėju dėl tolimesnių veiksmų.

6.4. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali per kurjerių tarnybą arba Pardavėjo nurodytu adresu. Jeigu prekė grąžinama per kurjerių tarnybą, ji turi būti tinkamai supakuota, kad nebūtų pažeista siuntimo metu, o siuntos sekimo numeris el. paštu turi būti perduotas Pardavėjui.

6.5. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.6. Pardavėjas, turi teisę negrąžinti pinigų už Prekes, kurios buvo grąžintos su trūkumais, atsiradusiais dėl Pirkėjo kaltės (pvz. buvo nurodytas netinkamas adresas, prekės buvo netinkamai supakuotos, prekės buvo prarastos ar sugadintos grąžinimo metu).

7. Asmens duomenų apsauga

7.1. Tinklapyje užsisakant Prekes Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis.

7.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

7.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

7.4. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

7.5. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

8. Rinkodara ir informacija

8.1. Bendrovė ir Pardavėjas TInklapyje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2. Bendrovė ir Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Bendrovė ir Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4. Pirkėjas su Prekėmis susijusius klausimus siunčia Pardavėjo puslapyje nurodytu el. pašto adresu, o bendrus su Tinklapiu ar Paskyra susijusius klausimus el. pašto adresu info@lietuviskapreke.lt. Visas su Prekėmis susijusias užklausas Brendovė persiunčia Pardavėjui.

8.5. Bendrovė ir Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

8.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu tarpusavio sutarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. Jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir Bendrovei perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo skundą dėl Tinklapyje įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

Naujienlaiškis

Gaukite naujausius pasiūlymus pirmi!

Siunčiame ne daugiau nei vieną laišką per savaitę.