Pasirinktas siuntimas:
Lietuvoje
Meniu
Išskirtinumai

Privatumo politika pardavėjams fiziniams asmenims

MB „Pavojingos idėjos“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 9 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą? 

Mes esame: MB „Pavojingos idėjos“;
Mūsų juridinio asmens kodas yra: 304496867;
Mūsų adresas: Vilniaus g. 9-1, Vilnius;
El. pašto adresas: info@lietuviskapreke.lt.

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes Jūsų duomenis renkame, naudojame ir saugome dėl šių priežasčių:

pardavėjo paskyros sukūrimui mūsų svetainėje – kai užsiregistruojate mūsų svetainėje Jūs sutinkate su šia privatumo politika ir naudojimosi svetaine taisyklėmis (pirkimo-pardavimo taisyklėmis), todėl laikoma, kad sudarote su mumis sutartį (papildomai, su Jumis bus pasirašyta ir tarpininkavimo sutartis);

mes turime vykdyti mums taikomas teisines prievoles mokesčių bei buhalterinės apskaitos srityse;

savo teisėtų interesu gynybai – jei tai būtų reikalinga, Jūsų asmens duomenis galime panaudoti gindami savo teisėtus interesus, įskaitant reputaciją, teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei kitose kompetentingose institucijose.

4. Kokią informaciją apie save turėčiau Jums pateikti?

Kad galėtumėme sudaryti su Jumis prekybos tarpininkavimo ir Jūs galėtumėte vykdyti prekybą per mūsų interneto svetainę, turite mums pateikti šią informaciją:

 • savo identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodas ir/ar individualios veiklos pažymos numeris);
 • kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį, adresą (savo ar veiklos vykdymo vietos));
 • banko sąskaitos numerį.

5. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • informacija apie Jus yra reikalinga prekybos tarpininkavimo sutarties sudarymui ir vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • informacija apie Jus yra reikalinga teisinių prievolių mokesčių ir buhalterinės apskaitos vykdymo srityse (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • mes turime teisėtą interesą ginti savo teises teismuose ar kitose institucijose (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

6. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • mūsų paslaugų teikėjams – buhalterines, IT, duomenų saugyklų paslaugas teikiančioms įmonėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;
 • teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;
 • teismams, ikiteisminėms ginčų sprendimų institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, jei tai reikalinga mūsų teisių gynybai;
 • antstoliams, kiek tai reikalinga priteistų sumų išieškojimui.

7. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Jūsų informacija bus saugoma, kaip tai nurodyta žemiau:

 • Jūsų paskyra Jums bus prieinama iki prekybos tarpininkavimo sutarties nutraukimo, tačiau mes šią informaciją saugosime 10 metų po sutarties pabaigos;
 • informacija susijusi su teisinių prievolių mokesčių ir buhalterinės apskaitos srityse bus saugoma 10 metų;
 • teismams ar kitoms ginčus nagrinėjančioms ar teisėsaugos institucijoms teikiami dokumentai saugomi 1 metus po galutinio sprendimo priėmimo;
 • teismų vykdomieji raštai, antstolių patvarkymai saugomi 10 metų po mokėjimų pabaigos.

8. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis mus, kaip tai nurodyta 9 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
  • Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
  • Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
 • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
 • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).

9. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga mūsų pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@lietuviskapreke.lt.